Αυτόνομη Θέρμανση

Καταχωρήστε τα στοιχεία αυτόνομης θέρμανσης για την πολυκατοικία σας

Καταχώρηση στοιχείων αυτόνομης θέρμανσης

Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό.
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό.

Αν θέλετε να καταχωρήσετε κατανάλωση για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, παρακαλούμε επιλέξτε "Παραπάνω από ένας μήνας" και αναφέρετε το χρονικό διάστημα στο πεδίο των παρατηρησεων.

(σε ευρώ)

Ανάλυση καταναλωθέντος πετρελαίου


Αρ. Διαμερίσματος Προηγούμενη Ένδειξη Τωρινή Ένδειξη Διαφορά
1.
2.
3.
4.