Κοινόχρηστα

Καταχωρήστε τα στοιχεία κοινοχρήστων για την πολυκατοικία σας.

Καταχώρηση στοιχείων κοινοχρήστων

Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό.

Αν θέλετε να καταχωρήσετε κατανάλωση για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, παρακαλούμε επιλέξτε "Παραπάνω από ένας μήνας" και αναφέρετε το χρονικό διάστημα στο πεδίο "γενικές παρατηρήσεις / αλλαγές ονομάτων" στο τέλος της φόρμας.

Α. Κοινόχρηστα


Β. Ασανσέρ


Γ. Θέρμανση


Δ. Ειδικά Έξοδα


Ε. Ιδιοκτητών


ΣΤ. Αμοιβή Έκδοσης


Κλειστά Διαμερίσματα


Λοιπά Στοιχεία