Συντήρηση Πυροσβεστήρων

Συντήρηση Πυροσβεστήρων

Δεδομένου ότι ένας πυροσβεστήρας μπορεί να προφυλάξει από σοβαρότατα ατυχήματα στις επιχειρήσεις και στους χώρους εργασίας η μελέτη , η τοποθέτηση πυροσβεστήρων και η συστηματική αναγόμωση τους προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία.


Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση των πυροσβεστήρων σας σε συνεργασία με έμπειρους και πιστοποιημένους επαγγελματίες καθώς και την αγορά και την τοποθέτηση νέων πυροσβεστήρων στο χώρο σας, οι οποίοι συνοδεύονται πάντα από τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Προσφέρουμε δωρεάν χρήση πυροσβεστήρων για τους πελάτες μας.